predaj pesticídov, hnojív, osív, služby postrekovačom

  Spoločnosť PROCHEMA s.r.o. vznikla v roku 1995. Cieľom založenia bolo
  poskytovať služby a poradenstvo v oblasti ochrany rastlín na špičkovej úrovni.
  Už od svojho vzniku PROCHEMA s.r.o. svojim pôsobením jasne definuje
  pojem seriózneho partnera, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Dôkazom je
  množstvo spokojných klientov, ktorých zdravé porasty sú presvedčivým
  dôkazom kvalitne odvedenej práce.

  Vývoj napreduje a PROCHEMA s.r.o. drží krok s dobou.  Dôkazom je rozšírenie podnikateľských aktivít aj do oblasti
  obchodovania na trhu s komoditami , organizivania odborných seminárov , vychádzania v ústrety drobným klientom  zriadením          
  predajní v Modre. Súčasťou filozofie spoločnosti je jej snaha o čo najväčšiu podporu jej klientova preto poskytuje bezplatný 
  infoservis
v otázkach ochrany viniča a iných plodín.

 
 Prochema s.r.o
.  Dolná 142, 900 01 Modra
 
( cca 100m od čerpacej stanice  Slovnaft )
 
tel.,fax:  033/6475452,  033/6475453,  email: office@prochema.sk