PROCHEMA s.r.o.

Spolupráca je dôležitá

Špecializujeme sa prioritne na:
Veľkoobchodný predaj poľnohospodárskej chémie a osív
Služby v oblasti ochrany dastlín
Infoservis - zasielanie signalizačných správ
Prenájom postrekovača, rozmetadla, bezorebnej sejačky
Maloobchodný predaj
Zameranie spoločnosti PROCHEMA.

Zameriavame sa na oblasť poskytovania služieb v oblasti poľnohospodárstva, ktorých účelom je ochrana rastlín, dodanie chémie spolu s poradenstvom pre jej účinnú aplikáciu, veľkoobchodný nákup a predaj komodít a logistika tovarov.

Naša história

Značka PROCHEMA je v agrosektore známa ako seriózny partner a poradca v oblasti poľnohospodárskej chémie, ochrany rastlín a komodít. Naše viac ako 20 – ročné pôsobenie na trhu preukazuje kvalitu ponúkaných služieb a veľký segment dlhoročných odberateľov služieb.

Spokojnosť našich klientov, bola pre nás vždy najdôležitejším výstupom.

Naša obchodná filozofia

Dbáme na to, aby boli zákazníkove potreby a očakávania uspokojované nepretržite, počas celého poskytovania služieb. Vieme, že výkony, ktoré zákazník od nás očakáva, potvrdzujeme a mnohokrát prekonávame. Snažíme sa o to, aby náš zákazník cítil neustály záujem z našej strany, preto kladieme dôraz na odborné semináre a infoservis.

Portfólio služieb

Na základe nadobudnutých skúseností v oblasti ochrany rastlín a pohybu komodít na voľnom trhu sme pripravení poskytovať našim klientom komplexné služby.
Veľkoobchodný predaj

Poskytujeme širokú paletu druhov pesticídov, priemyselných hnojív, osív a listových hnojív.

Poradenské služby

Pre našich klientov ponúkamekomplexné poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a viniča. Ich súčasťou je aj zasielanie signalizačných správ 8x ročne.

Prenájom agrotechniky

Prinášame vám inovatívne technické riešenia 21. storočia formou služieb postrekovača so šírkou záberu 36 metrov, rozmetadla a  bezorebnej sejačky.

Obchodovanie s komoditami

Pri všetkých komoditách zabezpečujeme komplexné rozbory komodít v strediskách s modernou laboratórnou technikou v súlade s platnou STN a EÚ normami.

Prečo sme dobrí?

Medzi služby, ktoré poskytujeme odlišne od konkurencie patria:

  • najvýhodnejšia cena generických prípravkov (výsledná cena je vždy výsledkom dialógu)

  • individuálne návrhy podmienok na ochranu rastlín

  • rady pri výbere účinných látok poľnohospodárskej chémie

  • poskytnutie termínu a množstva aplikácie pesticídov či hnojív

  • profesionalita prístupu k životnému prostrediu

  • dlhoročné odborné skúsenosti

  • nulové zazmluvnenie pre odberateľov

  • platobná variabilita – až do 220 dní možná splatnosť faktúr

  • možnosť platiť aj komoditami za burzové ceny

  • doprava zdarma a garantovaná do 12 hodín od finálnej objednávky

LEBO SME OCEŇOVANÍ

 

NAŠA KAŽDODENNÁ PRÁCA

© Copyright PROCHEMA s.r.o.