PROCHEMA s.r.o.

pretože spolupráca je dôležitá

 Diverzia prípravkov pre ochranu rastlín pre nás nie je prekážkou. Rozhodnutie pre výber účinnej látky je dôležité.

Sme pripravení poskytnúť Vám odborné poradenstvo a pomoc pri výbere účinnej látky priamo na mieru pre Vaše porasty.

Poradenstvo pre odbyt skladovaných komodít a logistika je pre nás rovnakou dôležitou súčasťou výrobného procesu.

Veľkoobchodný predaj pesticídov (v celkom množstve cca 420 druhov)

Chemické prípravky ako herbicídy, fungicídy, insekticídy sú určené proti škodlivým činiteľom a sú súčasťou poľnohospodárskej výrobnej technológie. Zabezpečujú náročné úlohy vo veľkovýrobe a plnia hlavný cieľ, teda uspokojiť výživu obyvateľstva.

Veľkoobchodný predaj priemyselných hnojív (v celkom množstve cca 12 druhov)

Poskytujeme všetky druhy priemyselných hnojív – dusíkaté, fosforečné, draselné, ako aj kombinované.

Veľkoobchodný predaj osív (všetky druhy)

Dodávame kvalitné osivá výkonných odrôd od šľachtiteľov z domáceho i zahraničného trhu vo veľkospotrebiteľských baleniach.

Veľkoobchodný predaj listových hnojív

Uspokojujeme potreby odberateľov, ktorí kladú dôraz na dopĺňanie potrebnej výživy rastlinám najmä v obdobiach – regenerácie po prezimovaní, intenzívneho predlžovacieho rastu, kvitnutia a vývinu plodov či zrna.

Poradenské služby v ochrane rastlín

Zasielame signalizačné správy, ktoré obsahujú dôležité informácie pre pestovateľov rastlinných komodít v rámci služby – infoservis. Túto službu poskytujeme pre odberateľov bezplatne v počte cca 8-krát ročne.

Poradenské služby v oblasti ochrany viniča

Na základe individuálnych požiadaviek klienta tvoríme ochranársky plán viniča. Ten obsahuje ako integrovanú, tak aj ekologickú ochranu spolu s prehľadom odporúčaných prípravkov. 

Organizovanie odborných seminárov

Realizujeme každoročne štyri druhy  seminárov: v mesiaci január pre vinohradníkov; v mesiaci február pre pracovníkov v rastlinnej výrobe, v mesiaci marec pre veľkoodberateľov pesticídov a na jeseň pre zákazníkov, ktorí odoberajú hnojivá. V roku 2020 plánujeme realizovať školenia zamerané na obchodovanie s komoditami v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Obchodovanie na trhu s rastlinnými komoditami

Medzi hlavné obchodovateľné komodity patrí potravinárska pšenica určená na mlynské spracovanie, potravinárska kukurica, kŕmna pšenica a kukurica na výrobu kŕmnych zmesí, kŕmny a sladovnícky jačmeň, hrach žltý a zelený, repka olejná a slnečnica. Pri všetkých komoditách zabezpečujeme komplexné rozbory komodít v strediskách s modernou laboratórnou technikou v súlade s platnou STN a EÚ normami.

Služby postrekovačom zn. Agrifac Condor na rozlohe cca 12 tisíc ha/ročne

Je to samochodný postrekovač najvyššej kvality so značkou 4E pre pestovateľov (efektívne/ekonomicky/ergonomicky/ekologicky). Predstavuje inovatívne technické riešenie pre dosiahnutie výborných výsledkoch pri ošetrovaní rastlín. Je jednoduchý pre obsluhu a údržbu so šírkou záberu 36 metrov.

Služby rozmetadla priemyselných hnojív zn. Sulky na rozlohe cca 3 tisíc ha/ročne

Rozmetadlo má automaticky nastaviteľný záber rozhodenia, využíva informácie o polohe z GPS s cieľom redukovať nepohnojené a prehnojené plochy. Výhoda tohto stroja oproti konkurencii spočíva v tom, že Sulky ako jediný výrobca počíta s reálnym zakrivením rozmetacieho obrazca. Sulky v aplikačnom zábere 36 metrov je kompatibilný s výkonom postrekovača.

Služby bezorebnou sejačkou zn. SUMO na rozlohe cca 1,6 tisíc ha/ročne

Táto sejačka má technológiu StripTill, ktorá sa vyznačuje obrábaním pásu pôdy, kde sa vytvorí priestor pre korene rastlín; znížením spotreby paliva; vytvorením podmienok pre rozvoj pôdneho života; využívaním medziplodín; stabilizovaním organickej hmoty a humusu. 

 

 

Mechanický dávkovač návnad na hraboše


Vynález od Vladimíra Sodomu

Prichádzame s riešením, ako efektívne ničiť hrabošie nory. Uľahčíme Vám boj s otravnými hlodavcami.

V roku 1989 sme priniesli na trh inovatívne riešenie na boj proti hrabošom. Toto zariadenie účinne a rovnomerne dávkuje mechanicky návnady na hraboše, jednoducho sa s ním manipuluje. Efektívne si viete naplánovať aplikáciu chemických látok (bez zašpinenia) a šetríte pracovnú silu (ani ku jednej diere sa nezohnete).

Pravidelnou aplikáciou dávkovača návnad na Vašich poliach predídete kalamitnému výskytu hrabošov. Využitie nájdu poľnohospodári, lesní hospodári a v neposlednom rade všetci tí, ktorí bojujú s hlodavcami v skladovom priestore.

Toto zaradenie ponúkame za cenu 45,00 € bez DPH/ za 1 kus (hranatá nádoba), 40,00 € bez DPH/ 1 ks (oválna nádoba). Náhradná strunka je za 1,00 € /1 kus.

© Copyright PROCHEMA s.r.o.